Weleda er blevet en B Corp-virksomhed

I takt med at antallet af bæredygtighedscertificeringer og -mærker stiger, er den strengeste, B Corp™, blevet mere og mere værdifuld. Siden 2021 er Weleda en certificeret B Corp-virksomhed

Hvem er B Lab, og hvad er B Corp?

Non-profit organisationen B Lab blev grundlagt i 2006 i USA. B Labs certificering, B Corp, beskrives ofte som en anerkendelse for virksomheder, der bruger markedets magt til at bidrage til løsninger på sociale og miljømæssige samfundsmæssige udfordringer. Certificeringen betyder, at virksomheder har gennemgået fem driftsområder, hvor over 400 kriterier er blevet verificeret. Nogle af de kriterier, der ses på, er: værdier som virksomheden lever efter i forhold til ledelse, hvilke rettigheder virksomhedens medarbejdere har og hvilken indflydelse virksomheden har på miljø, samfund og kunder. At være en B Corp certificeret virksomhed betyder, at du stræber efter at skabe balance mellem mennesker, profit og vores planet. En virksomhed, der ikke kun måler succes i form af økonomisk overskud og vækst, men også ved at tage hensyn til dens sociale påvirkning samt påvirkningen af ​​miljøet.

Mål og værdier verden over

B Lab forener virksomheder, der sammen bidrager til at nå et fælles mål: at opbygge en inkluderende og bæredygtig økonomi for alle. "Som virksomhed er det et paradigmeskifte at stræbe efter alles bedste," forklarer Dr. Stefan Siemer, leder af bæredygtighed hos Weleda. "Profit er stadig et vigtigt mål, men vi må aldrig nå det på bekostning af mennesker, dyr eller miljø."

Hvordan bliver B Corp-virksomheder certificerede?

I dag er der kun omkring 4.000 virksomheder i verden i 150 brancher, der har bestået kravene til en B Corp-certificering. For at blive B Corp certificeret skal B Lab analysere virksomhedens forretningsområder, hvor over 400 kriterier er verificeret. Analysen måler, hvordan virksomhedens beslutninger påvirker virksomhedens ledelse, medarbejdere, leverandører, samfund og miljø. For at blive B Corp certificeret kræves der 80 point, og Weleda kvalificerede sig med 107 point. Som en del af evalueringen er det også inkluderet at præsentere en klar bæredygtighedsplan fremadrettet.

B Corp-certificering anerkender virksomheder, der opererer på en ansvarlig, miljømæssigt bæredygtig og socialt retfærdig måde.
Dr. Stefan Siemer, Head of Sustainability

Hvad denne certificering betyder for Weleda

Vi har altid været forpligtet til bæredygtighed. Som en formålsdrevet virksomhed stræber vi efter en fremtid, der er miljømæssigt bæredygtig og socialt retfærdig. Vi investerer vores midler i etiske banker. B Lab roste vores certificerede Weleda hudpleje og de retfærdige relationer, vi plejer med dyrkningspartnere. At opnå B Corp-certificering var et logisk næste skridt for os, så vi kan omsætte vores værdier i praksis endnu mere effektivt. I stedet for at træffe mange individuelle foranstaltninger som tidligere har vi nu iværksat et ambitiøst holistisk klimabeskyttelsesprogram.

Vores klimabeskyttelsesprogram
Alle Weledas produkter har været klimaneutrale siden oktober 2022. Vi når dette mål ved at bruge mere og mere vedvarende energi og investere i en mere effektiv produktion. Vi træffer også klimabeskyttelsesforanstaltninger i vores forsyningskæder inden for landbruget.

Vores engagement i det globale samfund

Som en del af B Corp-samfundet ønsker vi at være en aktiv rollemodel og tjene ved eksempel. Dette inkluderer åbent at dele vores erfaringer med hele B Corp-bevægelsen. Vi tilbyder rådgivning og støtte til andre virksomhedsledere, der er interesseret i certificering. Gennem foredrag, workshops og interne arbejdsgrupper bidrager vi med vores indsigt og ekspertise. Fortalervirksomhed på politisk niveau er også vigtig, og vi søger aktivt dialog med beslutningstagerne. "Vi kender alle de vigtigste bæredygtighedsproblemer i denne verden," bemærker Stefan Siemer. "Som en global bevægelse viser B Corporations, at økonomiske, sociale og miljømæssige mål kan nås samtidigt og er gensidigt fordelagtige."

Sharing is caring
Gennem foredrag og workshops ønsker Weleda at inspirere og dele sin viden med andre virksomheder. B Corp samarbejder på verdensplan for at opnå reduceret ulighed, fattigdom, et stærkere samfund og en grønnere planet.

Fra 2020 har B Corps over hele verden beskyttet

200000
hektar jord
16
millioner tons kulstof
225
millioner liter vand

Fakta og milepæle

  • B Lab er en non-profit organisation grundlagt i USA i 2006.
  • Internationale mærker, der er B Corp-certificerede, omfatter Patagonia, Ben & Jerry's og The Body Shop.
  • Siden 2020 har B Corp over hele verden hjulpet med at beskytte 200.000 hektar jord, udligne 16 millioner tons kulstof og sparet 225 millioner liter vand.
Mere information på