Posthemmelighed

A. Databeskyttelsespolitik

Mange tak for at besøge vores hjemmeside. Overholdelse af lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser er særligt vigtigt for os. Formålet med denne databeskyttelsespolitik er at informere dig som bruger af hjemmesiden om arten, omfanget og formålet med personlig databehandling og dine eksisterende rettigheder, forudsat at du anses for at være registreret som defineret i artikel 4, afsnit 1 i den generelle Databeskyttelsesforordning. Følgende databeskyttelsespolitik har allerede taget højde for nye udviklinger i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), som gælder fra 25.5.2018. Samtidig opfylder denne politik også de hidtil gældende krav i artikel 13 i den tyske føderale telemedia-lov.

1. Controller
Denne hjemmeside og de udbudte tjenester drives af

Weleda Sverige AB
Ludvigsbergsgatan 20
118 80 Stockholm
Tlf .: + 46 8555 523
Email: info@weleda.se
Hjemmeside: www.weleda.dk
Leder: Anders Tengelin

2. Generelle oplysninger

Vi har udviklet hjemmesiden på en sådan måde, at vi indsamler så lidt data fra dig som muligt. Det er i princippet muligt at besøge vores hjemmeside uden at indtaste personlige data. Behandling af personoplysninger er kun nødvendig, hvis du beslutter at bruge bestemte tjenester (f.eks. Ved hjælp af kontaktformularen). Dermed sikrer vi til enhver tid, at vi kun behandler dine personlige data i overensstemmelse med et retsgrundlag eller samtykke fra dig. Vi overholder bestemmelserne i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), gældende fra 25.5.2018, og de relevante gældende nationale bestemmelser, såsom den tyske forbundslov om databeskyttelse, tysk føderal telemedia-lov og anden særlig lovgivning om databeskyttelse.

3. Definition

I overensstemmelse med GDPR defineres begreberne i denne databeskyttelsespolitik som følger:

»Personlige data« enhver information vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt "registrerede") en identificerbar fysisk person er en, der direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet hos den fysiske person

»bearbejdning« enhver handling eller sæt af operationer, der udføres på personoplysninger eller på sæt af personoplysninger, også ved automatiske midler, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, høring, brug offentliggørelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, tilpasning eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion

»Begrænsning af behandlingen« mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden

"pseudonymisering" behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tilskrives et bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares særskilt og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikre, at personoplysninger ikke tilskrives en identificeret eller identificerbar fysisk person

»Regulator«: den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, som alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandling af personoplysninger hvor formålet med og midlerne til sådan behandling er fastlagt i EU- eller medlemsstatslovgivningen, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for udnævnelsen være fastsat i EU- eller medlemsstatslovgivningen:

processør "en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller anden instans, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige

"Modtager" en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, hvortil personoplysningerne fremlægges, uanset om en tredjepart eller ej. De offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en bestemt undersøgelse i overensstemmelse med EU-lov eller medlemsstatslovgivning, betragtes ikke som modtagere behandlingen af ​​disse data af de offentlige myndigheder skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i henhold til forarbejdningens formål

»Tredjemand«: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, processoren og personer, som i henhold til den registeransvarlige eller forarbejdningsvirksomhed er bemyndiget til at behandle personoplysninger

»Processor« en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige

"Modtager" en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, hvortil personoplysningerne fremlægges, uanset om en tredjepart eller ej. De offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en bestemt undersøgelse i overensstemmelse med EU-lov eller medlemsstatslovgivning, betragtes ikke som modtagere behandlingen af ​​disse data af de offentlige myndigheder skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i henhold til forarbejdningens formål

»Tredjemand«: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, processoren og personer, som i henhold til den registeransvarlige eller forarbejdningsvirksomhed er bemyndiget til at behandle personoplysninger

"registreringsmedlemmernes samtykke": enhver udtrykkelig, specifik, informeret og entydig angivelse af det registreres ønsker, hvormed han eller hun ved en erklæring eller ved en klar bekræftende handling betyder enighed om behandling af personoplysninger i forbindelse med ham eller hende.

 

4. Consent

When you visit our website, we will sometimes collect certain personal data concerning you. We require your consent to do this. This takes place in the first instance in our dialogue and service area specifically when contact is made via a contact form, a newsletter is ordered, when booking queries are made, when our services are used (e.g. pregnancy calendar or subscription service).

Declaration of consent

By using the forms we provide, you thereby consent to us collecting the personal data you provide and processing it as indicated in this data protection policy. You may withdraw this consent at any time with effect for the future by providing us with a relevant statement. However, please note that it is no longer possible to use our service without your consent. To withdraw, please use the above methods of contact (in that instance, please state your name, email and postal address).

2.Purpose and legal basis of personal data processing

We process personal data required to legitimise, perform or process our service offering using Article 6, section 1b GDPR as our legal basis. If we use external service providers as part of commissioned data processing, the legal basis for the processing shall be Article 28 GDPR.

We collect, process and use the personal data exclusively for the following purposes:
 

Formålet med databehandling

Retsgrundlag for databehandling (»hvorfor kræves databehandling«)

når kontakt er lavet og for relateret korrespondance

baseret på dit samtykke

behandle din anmodning og give dig yderligere råd, du har brug for

baseret på dit samtykke

sende vores nyhedsbrev, abonnementstjenesten

baseret på dit samtykke

at sikre, at vores hjemmeside bliver præsenteret for dig på den mest effektive og interessante måde (fx gennem anonymiseret evaluering)

baseret på legitime interesser

til teknisk gennemførelse af vores tjenester

baseret på legitime interesser

registrering som en Weleda bruger deltager i produkt anmeldelser

baseret på dit samtykke

deltagelse i konkurrencer

baseret på dit samtykke


 

5. Personoplysninger indsamlet og behandlet

Vi indsamler og behandler kun dine personlige data, når den frit udleveres af jer med jeres viden f.eks. ved at udfylde formularer eller sende e-mails.

Dette vedrører i første omgang følgende data i formularerne:
Generelle kontaktoplysninger:
• Adresseformular
• Fornavn
• Efternavn
• Telefon nummer
• Email adresse
• Street
• Husnummer
• Postnummer
• By / by
• Anmodning
• Besked

Weleda nyhedsbrev:
• Adresseformular
• Fornavn
• Efternavn
• Email adresse 

For graviditets nyhedsbrev: Forfaldsdato Weleda abonnementstjeneste:
• Adresseformular
• Fornavn
• Efternavn
• Telefon nummer
• Email adresse
• Street
• Husnummer
• Postnummer
• By 

Weleda brugerkonto:
• Adresseformular
• Fornavn
• Efternavn
• Email adresse
• Adgangskode Weleda oplevelsescenter / arrangementer
• Dato
• Antal mennesker
• Selskab
• Adresseformular
• Titel
• Fornavn
• Efternavn
• Addition
• Telefon nummer
• Email adresse
• Street
• Husnummer
• Postnummer
• By
• Noter

 

De personlige oplysninger, du giver og indholdet heraf, forbliver udelukkende hos os og vores associerede virksomheder. Vi gemmer og behandler kun dine data med det formål, der er angivet i punkt 5. Enhver brug ud over det angivne formål kræver dit udtrykkelige samtykke. Det samme gælder også for overførsel og overførsel af dine data til tredjepart.

6. Generelle logfiler

Forbindelsesdata for forespørgselscomputeren (IP-adressen), hvilken af ​​vores sider du besøger, datoen og varigheden af ​​dit besøg, identifikationsdata for browseren og operativsystemtypen, den webside, du besøger os fra og vellykket adgang registreres midlertidigt af webserveren i protokolfiler (logfiler). Teknisk administration af websider og anonym indsamling af statistikker gør det muligt at evaluere adgangen til Weleda-tjenesten og evalueringen med det formål at forbedre databeskyttelse og datasikkerhed i vores virksomhed for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler.
Serverlogfildata lagres separat fra alle de personlige data, du indtaster i en periode på 12 måneder til analytiske formål, inden du slettes.

7. Cookies

Vi bruger cookies og lignende teknologier for at kunne tilbyde dig en personlig online oplevelse. Se vores Cookieoversigt for at få flere oplysninger om, hvordan Weleda bruger cookies og lignende teknologier.

8. Sociale plugins

Denne hjemmeside har integrerede sociale medier / sociale delingsfunktioner. For at beskytte webside brugere har Weleda valgt at bruge Shariff script. Weleda registrerer ikke personlige data gennem de sociale plugins eller angiver deres brug selv. For at forhindre, at data overføres til tjenesteudbydere i USA uden din viden, bruger Weleda det, der kaldes Shariff-løsningen. Denne løsning sikrer, at der ikke sendes personlige data til udbyderne af de enkelte sociale plugins til at begynde med, hvis du besøger denne hjemmeside. Data kan kun overføres til tjenesteudbyderen og gemmes der, hvis du klikker på et af de sociale plugins. For mere information om Shariff-løsningen, besøg venligst websiderne hos dets udbyder, Heise Medien GmbH & Co. KG: http://m.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz -2467514.html

9. Newsletter

Når du tilmelder dig et nyhedsbrev, kræver Weleda din form for adresse, navn og e-mail-adresse, som nyhedsbrevet skal sendes til. Eventuelle andre oplysninger leveres frivilligt og bruges til at adressere dig personligt og for at kunne personliggøre nyhedsbrevet og besvare forespørgsler på e-mail-adressen.
Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet på denne webside, bruger Weleda de data, du indtaster udelukkende til dette formål, eller informerer dig om relevante forhold vedrørende denne service eller registrering. Weleda sender disse data videre til tredjepartsleverandøren APSIS for nyhedsbrevledelse og implementering. Weleda har indgået en aftale om den bestilte ordreprocedure med APSIS, dens e-mail marketing service provider. Dette sikrer, at tjenesteudbyderen overholder de strenge specifikationer af tysk databeskyttelseslovgivning i alle aspekter ved håndtering og gennemførelse af nyhedsbrevet. Dette sikrer også, at dine data kun gemmes i EU med en høj grad af beskyttelse. Dine data lagres ikke på servere uden for EU.
En gyldig emailadresse er påkrævet for at modtage nyhedsbrevet. Den IP-adresse, du bruger til at tilmelde dig nyhedsbrevet og den dato, du bestiller nyhedsbrevet, gemmes også. Disse data skal tjene som bevis for Weleda i tilfælde af misbrug, hvis en ukendt emailadresse er registreret for nyhedsbrevet. For også at sikre, at en e-mail-adresse ikke er blevet fejlagtigt kommet ind på Weleda mailinglisten af ​​en tredjepart, følger Weleda 'double opt-in' proceduren. I denne procedure, når du har registreret, sendes en bekræftelses-email til den email-adresse du har angivet. Først når du har bekræftet din registrering ved at klikke på et link i emailen, modtager du det ønskede e-mail-nyhedsbrev. Som led i denne procedure registreres bestilling af nyhedsbrevet, levering af bekræftelsesemail og modtagelse af bekræftelse af registrering.
Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af data, din e-mail-adresse og dens brug til nyhedsbrevlevering med virkning for fremtiden. Weleda giver et link, du kan bruge til tilbagetrækning i hvert nyhedsbrev. Du kan også kommunikere din anmodning om tilbagekaldelse skriftligt til kontaktoptionerne angivet i aftrykket.

10. Produktanmeldelser

Du kan gennemgå kosmetikprodukter på denne webside. Oversigten er efterladt under dit fulde fornavn og første bogstav i dit efternavn. Derfor skal du bruge dit fornavn og efternavn og din e-mail-adresse for at oprette en brugerkonto og / eller logge ind. Pseudonymet i form af dit komplette fornavn og første bogstav i dit efternavn er indsat som forfatter af en anmeldelse og de tilknyttede identifikationsoplysninger er kun kendt for administratoren.

11. Weleda produkt testere

Hvis du er valgt som Weleda produkt tester, gemmer vi din postadresse samt dine for- og efternavne. Vi bruger kun din postadresse til at sende dig det produkt, der skal testes, og om nødvendigt jackpotten.

12. Konkurrencer på Facebook

Personlige data gemmes i løbet af konkurrencen for at sende eventuelle præmier. Når konkurrencen er slut, slettes dataene. I nogle individuelle tilfælde videreføres dataene til eksterne tjenesteudbydere. Det deltager kan til enhver tid tilbagekalde deres samtykke til opbevaring ved at kontakte info@weleda.se og derved trække deres deltagelse i pension.
Deltageren er også enig i, at for de relevante konkurrencer kan den foto eller produktanmeldelse, de uploader med deres fulde fornavn og første bogstav i deres efternavn, blive offentliggjort i forbindelse med konkurrencen og med enhver pris, der efter vores godkendelse er tildelt på Weleda webside eller Weleda Facebook eller Instagram tilstedeværelse. Deltagerne selv er ansvarlige for lovligheden af ​​de uploadede fotos, især med hensyn til billedrettigheder. Weleda forbeholder sig ret til ikke at godkende billeder eller tekst med indhold, der er åbenbart ulovligt (disse billeder vises ikke offentligt og udelukkes fra konkurrencen).

13. Integration af tredjeparts indhold og tjenester

Vores hjemmeside bruger indhold og tjenester fra andre udbydere. Disse omfatter f.eks. Kort og videoer, der leveres af Google Maps og YouTube. IP-adressen skal overføres for at sikre, at disse data kan åbnes og vises i brugerens browser. Udbyderne (herefter benævnt "tredjepartsleverandører") bruger derfor brugerens IP-adresse.
Selv om vi kun bestræber os på at bruge tredjepartsleverandører, som kun kræver IP-adressen til at levere indhold, har vi ingen indflydelse på, om IP-adressen kan gemmes. Denne proces kan blandt andet finde sted til statistiske formål. Hvis vi bliver opmærksomme på, at IP-adressen er gemt, informerer vi dig.

Brug af Google Analytics
Denne webside bruger Google Analytics, en webanalyseservice fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('Google'). Google Analytics bruger også cookies, dvs. tekstfiler, der er gemt på din computer og aktiverer analyse af din brug af websiden. Oplysningerne, der udtages af cookien vedrørende din brug af denne webside, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. IP-anonymisering aktiveres på vores webside, hvilket betyder, at din IP-adresse er forkortet på forhånd af Google i EU-landene eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse overføres kun til en Google-server i USA og afkortes der i usædvanlige tilfælde. I disse usædvanlige tilfælde er denne behandling i overensstemmelse med artikel 6, afsnit 1 GDPR, baseret på vores legitime interesse i statistisk analyse af brugeradfærd til optimering og markedsføring.

Google bruger disse oplysninger på vores konto til at evaluere din brug af websiden, kompilere rapporter om aktiviteter på websider og give yderligere tjenester i forbindelse med brug af websider og internetbrug til os som websidesoperatør. IP-adressen, der sendes af din browser som en del af Google Analytics, kombineres ikke med andre data fra Google.
Du kan forhindre lagring af cookies ved hjælp af den relevante indstilling i din browsersoftware; Bemærk venligst, at du i dette tilfælde ikke kan bruge alle funktionerne på denne webside til deres fulde omfang.
Du kan også forhindre indsamling af de data, der udvindes af cookien vedrørende din brug af websiden (herunder din IP-adresse) hos Google og behandlingen af ​​disse data af Google ved at downloade og installere browser-plugin'et, der er tilgængeligt på følgende link : ___ [øjeblikket http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=da].
Alternativt kan du også stoppe optagelsen af ​​data ved hjælp af Google Analytics ved at bruge det, der kaldes en "opt-out cookie", ved at klikke på <a href="javascript:gaOptout()"> her </a>. Hvis du sletter cookies i din browser, skal du klikke på dette link igen.
Google LLC, der har sit hovedkontor i USA, er certificeret for databeskyttelsesrammen "US-European" Privacy Shield ", som garanterer overholdelse af databeskyttelsesniveauet i EU.
For mere information om, hvordan brugerdata bruges i Google Analytics, se venligst Googles privatlivspolitik: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da
Du kan finde Googles privatlivspolitik på: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=da

Brug af DoubleClick
Denne hjemmeside bruger online marketingværktøjet DoubleClick af Google, der drives af Google LLC, 1600 Amfiteater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ('DoubleClick').

DoubleClick bruger cookies til at placere relevante annoncer for brugeren, forbedre rapporter om kampagneydelse eller forhindre en bruger i at se de samme annoncer igen og igen. Google bruger et cookie-id til at registrere, hvilke annoncer der er placeret i hvilken browser, og kan derfor forhindre, at disse vises gentagne gange. Behandling er baseret på vores legitime interesse for optimal markedsføring af vores hjemmeside i overensstemmelse med artikel 6, afsnit 1f GDPR.
DoubleClick kan også bruge cookie-id'er til at optage de såkaldte konverteringer, der er knyttet til annonceanmodninger. Dette sker, når en bruger ser en DoubleClick-annonce og senere bruger den samme browser for at få adgang til annoncørens hjemmeside og købe noget fra det. Ifølge Google indeholder DoubleClick cookies ikke nogen personlige oplysninger.

På grund af det markedsføringsværktøj, der bruges, danner din browser automatisk en direkte forbindelse til Google-serveren. Vi har ingen indflydelse på omfanget og videreudnyttelsen af ​​data, der indsamles ved brug af dette værktøj fra Google og informerer dig derfor om det, vi ved: Integrationen af ​​DoubleClick fortæller Google, at du har fået adgang til den relevante del af vores online tilstedeværelse eller klikket på en af ​​vores annoncer. Hvis du er registreret hos en Google-tjeneste, kan Google tildele besøget til din konto. Selvom du ikke er registreret hos Google og / eller ikke har logget ind, kan udbyderen stadig finde ud af din IP-adresse og gemme den.
Hvis du ønsker at fravælge denne sporingsprocedure, kan du deaktivere cookies til konverteringssporing ved at justere browserens indstillinger for at blokere cookies fra domænet www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads.

Denne indstilling slettes, hvis du sletter dine cookies. Alternativt kan du finde ud af brugen af ​​cookies fra Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info og justere dine indstillinger i overensstemmelse hermed. Endelig kan du justere dine browserindstillinger, så du bliver informeret, når du bruger cookies, og du kan bestemme, om du vil acceptere dem individuelt, om du vil acceptere dem i visse tilfælde eller om du vælger dem generelt. Hvis du nægter at acceptere cookies, kan funktionaliteten på vores hjemmeside være begrænset.
Google LLC, der har sit hovedkontor i USA, er certificeret for databeskyttelsesrammen "US-European" Privacy Shield ", som garanterer overholdelse af databeskyttelsesniveauet i EU.
Besøg websiden nedenfor for at få flere oplysninger om DoubleClick af Googles databeskyttelsesbestemmelser: http://www.google.com/policies/privacy/

Brug af Google reCaptcha
På denne webside bruger vi også reCAPTCHA-funktionen fra Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Denne funktion tjener først og fremmest at afgøre, om input er lavet af en fysisk person eller ukorrekt ved hjælp af mekanisk og automatiseret behandling. Tjenesten omfatter at sende Google IP-adressen og eventuelle yderligere data, som Google kræver til reCAPTCHA-tjenesten, og i overensstemmelse med artikel 6, afsnit 1f GDPR, er baseret på vores legitime interesse i at bestemme individuel hensigt i internetaktivitet og undgå misbrug og spam.
Google LLC, der har sit hovedkontor i USA, er certificeret for databeskyttelsesrammen "US-European" Privacy Shield ", som garanterer overholdelse af databeskyttelsesniveauet i EU.
For flere oplysninger om Google reCAPTCHA og Googles privatlivspolitik, besøg venligst: https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/

Brug af Google Maps
På denne webside bruger vi også Google Maps (API), leveret af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Maps er en webservice, der viser interaktive kort for at vise visuelle repræsentationer af geografisk information. Denne service bruges til at vise dig vores placering og gøre det nemmere at komme til os.
Når du får adgang til delsiderne med integrerede Google Maps, sendes oplysninger om din brug af vores hjemmeside (f.eks. Din IP-adresse) til Google-servere i USA og gemmes der. Dette sker uanset om du er logget ind på en brugerkonto, som leveres af Google, eller du har ikke en brugerkonto. Hvis du er logget ind på Google, bliver dine data direkte tildelt din konto. Hvis du ikke ønsker at blive tildelt din Google-profil, skal du logge ud, før du aktiverer knappen. Google gemmer dine data (selv for brugere, der ikke er logget ind) som brugsprofiler og evaluerer disse. Enhver sådan evaluering sker i overensstemmelse med artikel 6, afsnit 1f GDPR, baseret på Googles legitime interesse i at placere personlig reklame, markedsundersøgelse og / eller behovsbaseret design af dets hjemmeside. Du har ret til at protestere mod oprettelsen af ​​disse brugsprofiler. For at udøve denne ret skal du henvende dig til Google.
Google LLC, der har sit hovedkontor i USA, er certificeret for databeskyttelsesrammen "US-European" Privacy Shield ", som garanterer overholdelse af databeskyttelsesniveauet i EU.
Hvis du ikke accepterer at dine data bliver sendt til Google i fremtiden i forbindelse med brugen af ​​Google Maps, kan du også deaktivere Google Maps-webtjenesten fuldstændigt ved at slukke for JavaScript-programmet i din browser. Google Maps og kortvisningen på denne hjemmeside kan så ikke længere bruges.
Du kan se Googles brugsbetingelser på http://www.google.de/intl/da/policies/terms/regional.html.

Yderligere brugsbetingelser for Google Maps findes på https://www.google.com/intl/da_US/help/terms_maps.html

Detaljerede oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med brugen af ​​Google Maps findes på Googles websted ('Googles privatlivspolitik'): http://www.google.de/intl/da/policies/privacy/

Brug af retargeting værktøjer
På vores hjemmeside, https://www.weleda.dk/, bruger vi det såkaldte retargeting teknologi. Vi bruger retargeting til at kategorisere websider i brugergrupper. Afhængigt af brugergruppen adresserer vi websitere på andre websider eller i apps med personlig reklame vedrørende vores produkter og tjenester.

For at gøre det bruger vi følgende produkter, som leveres af tjenesteudbydere til os:
'Facebook Brugergruppe' / 'Facebook Pixel' / 'Google AdWords Brugerlister' / 'Google Dynamisk Remarketing'
'Facebook kundegruppe' / 'Facebook Pixel' 'Facebook Custom Audience' og 'Facebook Pixel' er produkter fra Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irland ('Facebook'). Vores hjemmeside bruger en 'Facebook Pixel' fra Facebook, som skaber en direkte forbindelse til Facebook-serverne. Det faktum, at du har besøgt vores webside, sendes derfor til Facebook-serveren. Facebook tildeler disse oplysninger til din personlige Facebook-brugerkonto, hvis du har en sådan konto og er logget ind i den. Hvis du besøger andre websider, der bruger 'Facebook Custom Audience' / 'Facebook Pixel', er disse oplysninger også knyttet til din brugerkonto. Vi kan dog ikke se, hvilke andre websider du besøger. Hvis du ikke er Facebook-bruger, eller du ikke er logget ind på Facebook, når du besøger vores webside, er dit besøg på vores webside ikke tildelt en Facebook-brugerkonto.
For mere information om beskyttelse af dit privatliv på Facebook, se Facebooks personlige oplysninger på https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan især styre det indhold og de oplysninger, du har delt gennem din brug af Facebook via 'Aktivitetslog''værktøjet eller download det fra Facebook via' Download your data'-værktøjet.

'Google AdWords brugerlister' / 'Google Dynamisk remarketing'
'Google AdWords brugerlister' og 'Google Dynamisk remarketing' er produkter fra Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ('Google'). Vores webside bruger en pixel fra Google, der skaber en direkte forbindelse til Googles servere. At du har besøgt vores webside, sendes derfor til Google-serveren. Google linker disse oplysninger til et enkelt id, der er gemt på din slutenhed i form af en cookie eller leveres af din slutenhed ('annoncerings-id' på smartphones). Hvis du besøger andre websider, der også bruger 'Google AdWords brugerlister' / 'Google Dynamisk remarketing', er disse også knyttet til dit enkelt id. Vi kan dog ikke se, hvilke andre websider du besøger.

Opt-out
Du kan til enhver tid afvise brug af retargetingværktøjer på vores webside til et eller flere værktøjer. Brug venligst følgende links for at gøre det:
opt-out 'Facebook Custom Audience' / 'Facebook Pixel'
opt-out 'Google AdWords brugerlister' / 'Google Dynamisk remarketing'
For hvert værktøj gemmer vi en opt-out-cookie på din slutenhed, som er gyldig i ubegrænset tid. Hvis du bruger vores webside med forskellige slutenheder, skal du fravælge brug af retargetingværktøjer til hver endeenhed, da vi ikke kan tildele flere ende enheder til individuelle besøgende. Ved at afslutte stopper du integrationen af ​​de beskrevne pixels og ingen dataudveksling med Facebook eller Google finder sted.

Du kan også deaktivere personlig reklame direkte med annoncenetværkene. For mere information, besøg venligst websiderne for Google og Facebook direkte.

Brug af Mouseflow

Vi bruger Mouseflow til bedre at forstå vores brugeres behov og være i stand til at optimere vores tjenester. Mouseflow er en teknologitjeneste, der hjælper os med bedre at forstå vores brugeres oplevelse (f.eks. Hvor meget tid de bruger på hvilke sider, hvilke links de vælger at klikke på, hvad brugerne gør og ikke kan lide på vores hjemmeside osv.) Dette gør det muligt for os at opbygge og vedligeholde vores service med brugerfeedback. Mouseflow bruger cookies og andre teknologier til at indsamle data om vores brugeres adfærd og deres enheder (især enhedens IP-adresse (fanget og kun gemt i anonymiseret form), enhedens skærmstørrelse, enhedstype (unik enhedsidentifikator), browseroplysninger, geografisk placering (kun land), det foretrukne sprog, der bruges til at vise vores websted). Mouseflow gemmer disse oplysninger i en pseudonym brugerprofil. Hverken Mouseflow eller vi vil nogensinde bruge disse oplysninger til at identificere individuelle brugere eller til at matche dem med yderligere data om en individuel bruger. For mere information, se Mouseflows privatlivspolitik ved at klikke på dette link. https://mouseflow.com/privacy/

Du kan fravælge oprettelsen af ​​en brugerprofil, Mouseflows lagring af data om din brug af vores websted og Mouseflows brug af sporingscookies på andre websteder ved at følge dette fjernelseslink. https://mouseflow.com/opt-out/

 

14. Datasikkerhed

Desværre er overførslen af ​​information via internettet aldrig 100% sikker, så vi kan ikke garantere sikkerheden for data, der sendes til vores hjemmeside via internettet.
Vi bruger dog tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte vores hjemmeside mod tab, ødelæggelse, adgang, ændring eller distribution af dine data af uautoriserede personer.
Især overføres dine personlige data af os i krypteret form. Vi bruger kodningssystemet SSL / TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security) til dette formål. Vores sikkerhedsforanstaltninger bliver konstant forbedret i takt med teknologiske fremskridt.


16. Fagernes rettigheder

Hvis du betragtes som registreret som defineret i artikel 4, afsnit 1 GDPR, har du følgende rettigheder til behandling af dine personoplysninger i henhold til GDPR. Den juridiske tekst for rettighederne nedenfor kan findes på
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/en/pdf

Ret til bekræftelse og adgang
I henhold til betingelserne i artikel 15 GDPR har du ret til at anmode om bekræftelse af, om dine personoplysninger behandles, for at få adgang til de personoplysninger, der er lagret om dig af controlleren til enhver tid og gratis og at modtage en kopi heraf.

Ret til berigtigelse
I henhold til betingelserne i artikel 16 GDPR har du ret til at kræve rettelse uden unødig forsinkelse af unøjagtige personoplysninger vedrørende dig. Under hensyntagen til formålet med behandlingen har du også ret til at have ufuldstændige personoplysninger afsluttet - herunder ved at give en supplerende erklæring. Ret til sletning Med forbehold af betingelserne i artikel 17 GDPR har du ret til at anmode fra [sic] om, at personlige oplysninger om dig slettes uden unødig forsinkelse, hvis en af ​​de grunde, der er angivet i artikel 17, er GDPR gældende, og behandling er ikke nødvendig. Ret til begrænsning af forarbejdning I henhold til betingelserne i artikel 18 GDPR har du ret til at anmode om begrænsning af forarbejdning, hvis en af ​​betingelserne i artikel 18 GDPR finder anvendelse. Ret til dataoverførbarhed I henhold til betingelserne i artikel 20 GDPR har du ret til at modtage personoplysninger om dig, og at du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre dataene til en anden controller uden hindring fra os, forudsat at de yderligere betingelser i artikel 20 GDPR gælder.

Ret til at inddrage samtykke
Du har ret til at inddrage samtykke fra os til at behandle personoplysninger til enhver tid med virkning for fremtiden. Venligst henvend dig til din tilbagetrækning til kontaktoplysningerne ovenfor.

Ret til indsigelse
I henhold til betingelserne i artikel 21 GDPR har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger om dig på ethvert tidspunkt. Hvis betingelserne for en effektiv indsigelse er opfyldt, har vi ikke længere lov til at behandle dataene.
Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed
Uanset eventuelle andre retsmidler i forbindelse med administrative eller retlige procedurer har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor du bor, hvor du arbejder eller hvor den mistænkte overtrædelse fandt sted, hvis du mener, at behandlingen af ​​personoplysninger vedrørende dig overtræder GDPR's specifikationer.

17. Passerer på dine personlige data

Dine personlige data videreføres som følger. Webstedet er hostet af en ekstern serviceudbyder i Tyskland. Dette er påkrævet for driften af ​​hjemmesiden og for begrundelsen, udførelsen og gennemførelsen af ​​den eksisterende brugsaftale og kan også ske uden dit samtykke. Derefter videreføres data, hvis vi har ret eller forpligtet til at videregive data som følge af lovbestemmelser og / eller efter myndighedernes eller domstolens rækkefølge. Dette kan især omfatte offentliggørelse med henblik på strafferetlig retsforfølgning, beredskab eller gennemførelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Hvis dine data sendes til tjenesteudbyderen i det omfang, det er nødvendigt, har de kun adgang til dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at opfylde deres opgaver. Disse tjenesteudbydere er forpligtet til at håndtere dine personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse, især GDPR. Bortset fra ovenstående omstændigheder overfører vi ikke dine data til tredjepart uden dit samtykke. Vi skal især ikke videregive personlige oplysninger til en virksomhed i et tredjeland eller en international organisation. 18. Opbevaringsperiode for personlige data Med hensyn til opbevaringsperioden sletter vi personoplysninger, så snart oplagringen ikke længere er nødvendig for at opfylde det oprindelige formål, og alle lovbestemte opbevaringsperioder er ophørt med at finde anvendelse. De lovbestemte tilbageholdelsesperioder er det ultimative kriterium for den endelige varighed af opbevaring af personoplysninger. Når perioden er udløbet, slettes de relevante data rutinemæssigt. Hvis tilbageholdelsesperioder gælder, begrænses behandlingen ved at blokere dataene.

18. Bemærkning om udstedelse af personoplysninger af den registrerede

Vi vil gerne benytte lejligheden til at informere dig om, at levering af personoplysninger er lovligt under visse omstændigheder (f.eks. Betalingsoplysninger til betaling for fakturerbare tjenester) eller kan skyldes kontraktlige arrangementer. For at udnytte de tjenester, der tilbydes på hjemmesiden fuldt ud, skal du indgå en relevant brugsaftale med os (generelle vilkår for brug) ved registrering.

For at denne aftale skal udføres, skal du give os visse personlige data (fx brugernavn, e-mail-adresse), som vi behandler som led i aftalens præstationer. Hvis du ikke meddeler (leverer) disse personoplysninger til os, ville det gøre det umuligt at indgå aftalen med dig, eller hvis kun nogle er leveret, kunne vores tjenester ikke leveres fuldt ud. 20. Henvisninger og links Når du åbner websider, der henvises til på vores hjemmeside, bliver du muligvis bedt om at indtaste detaljer som dit navn, adresse, e-mail-adresse, browseregenskaber osv. Denne databeskyttelsespolitik regulerer ikke indsamling, offentliggørelse eller håndtering af personoplysninger ved tredje partier. Tredjepartsleverandører kan have deres egne forskellige bestemmelser med hensyn til indsamling, behandling og brug af personoplysninger. Når du besøger tredjepartswebsider, anbefaler vi derfor, at du finder ud af deres praksis til håndtering af personlige data, inden du indtaster personlige data.

19. Ændringer i databeskyttelsespolitikken

Vi udvikler hele tiden vores hjemmeside for at kunne give dig en bedre service. Vi vil altid holde denne databeskyttelsespolitik opdateret og tilpasse den, hvis og når det er nødvendigt.
Vi skal selvfølgelig informere dig om ændringer i denne databeskyttelsespolitik. Det kan vi for eksempel gøre ved at sende en email til den email-adresse, du har angivet. Skulle du være forpligtet til at give yderligere samtykke til vores håndtering af dine data, skal vi selvfølgelig få det fra dig, før sådanne ændringer træder i kraft.
Du kan til enhver tid få adgang til den nyeste version af vores databeskyttelsesbestemmelser på LINK.

20. Databeskyttelsesansvarlig

Hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelsesloven, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlig.

Email: info@weleda.se

Cookie Declaration

Brug af cookies
På vores hjemmeside opsamles og opbevares information ved hjælp af de såkaldte browser cookies.

Hvad er cookies?
Cookies er små tekstfiler, som er gemt på din data carrier og gemmer visse indstillinger og data for at interagere med vores system via din browser. En cookie indeholder normalt navnet på det domæne, som cookie-dataene blev sendt fra, oplysninger om cookieens alder og en alfanumerisk identifikationskode.

Hvorfor bruger vi cookies?
Cookies gør det muligt for vores systemer at genkende brugerens enhed og gøre eventuelle foruddefinerede indstillinger tilgængelige straks. Når en bruger har fået adgang til platformen, sendes en cookie til brugerens computerharddisk. Cookies hjælper os med at forbedre vores hjemmeside og give dig en bedre service mere skræddersyet til dig. De giver os mulighed for at genkende din computer og / eller (mobile) endeenhed, hvis du vender tilbage til vores hjemmeside og dermed giver os mulighed for at:

Gem information om dine foretrukne aktiviteter på hjemmesiden og tilpass vores hjemmeside til dine individuelle interesser. Fremskynde behandlingen af ​​dine forespørgsler. Vi arbejder sammen med tredjeparts tjenester, der hjælper os med at gøre online-tjenesten og hjemmesiden mere tiltrækkende for dig. Når du besøger hjemmesiden, gemmes cookies fra disse partnerfirmaer (tredjepartsleverandører) også på din harddisk. Disse cookies slettes automatisk efter en bestemt periode.

Kan jeg beslutte, om cookies bruges?
Hvis du ikke ønsker at bruge browserk cookies, kan du justere indstillingerne for de cookies, der bruges på denne slutningsenhed, som du ønsker, når som helst, ved at klikke på cookieindstillingerne. Alternativt kan du justere browserens indstillinger for at forhindre, at den accepterer lagring af cookies. Bemærk venligst, at du i så fald kun vil kunne bruge vores hjemmeside i begrænset omfang eller slet ikke. Hvis du kun ønsker at acceptere vores egne cookies, ikke de af vores tjenesteudbydere og partnere, kan du vælge indstillingen "blokere cookies fra tredjepartsleverandører" i din browser. Vi accepterer intet ansvar for brugen af ​​cookies fra tredjepart.
 

Your consent applies to the following domains: weleda.dk Your current state: Consent given on: 

Vi bruger cookies og lignende teknologier for at kunne tilbyde dig en personlig online oplevelse. Se vores Cookieoversigt for at få flere oplysninger om, hvordan Weleda bruger cookies og lignende teknologier. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores brug af cookies i overensstemmelse med vores cookiepolitik.

 

Cookie Settings

Functional Cookies

Disse cookies bruges til at forbedre og forenkle din brugeroplevelse. F.eks. Kan de huske oplysninger om tidligere valg, du har lavet, husk dit kodeord eller tillade, at indholdet af video eller sociale medier vises korrekt på hjemmesiden. Nogle af dem kan være nødvendige for systemadministration, for at forhindre svigagtig aktivitet, for at holde dig logget ind fra en side til en anden eller til en indkøbsvogn-funktion. Disse cookies kan ikke slås fra, da vores hjemmeside ikke fungerer korrekt uden dem.

Cookie Name Description Default expiration time
CUSTOMER_UUID Konakart: The customer UUID is a key to customer information stored in the database. Customer name, guest customer ID, customer preferences and customer locale are stored. End of browser session
JSESSIONID Tomcat: Session cookie. Used to identify browser information for the session. End of browser session
_visitor Hippo: The only information stored in this cookie is the visitor ID, a UUID that does not contain any information in itself apart from an identifier to distinguish the visitor from other visitors. See www.onehippo.org 2 years
_weleda_accepted_cookie

Weleda: This stores a Boolean (true/false) when user accepts the cookie policy.

5 days from set/update
nlSubscriptions Weleda: Records the internal Newsletter Mailing List IDs for which the user subscribed or declined through the Website, as well as the Date of the event. The cookie is used to track the closing or filling of newsletter subscriptions forms on the Website, in order to provide a better user experience. 30 days from last set/update
newsletterbar

Weleda: Contains the value « collapsed » when the user collapses the newsletter-bar module on the website. Is used to keep showing the module collapsed during the Session.

30 days from last set/update
weledaCookieOptInState Weleda: Records if you have accepted the use of cookies on the website. It does not contain any user information. It collects information in an anonymous form by using a unique identifier. This cookie remains on your computer after the session has closed. This cookie remains on your computer after the session has ended until you delete your cookies.
cookieNoticeRead Weleda: Records whether you have been shown the Cookie policy banner at your arrival on to the site, so as not to show it to you again. It collects information in an anonymous form using a unique identifier. This cookie remains on your computer after the session has closed. 5 days from set/update

 

Performance, Analytics og Targeting Cookies

Disse cookies giver os mulighed for at indsamle oplysninger om din brug af vores hjemmeside og er vant til at hjælpe os med at forstå, hvordan du interagerer med vores websted, så vi kan give dig en forbedret brugeroplevelse, f.eks. at vurdere udførelsen af vores hjemmeside, eller at teste forskellige design ideer til hjemmesiden. Vi kan arbejde sammen med tredjeparter for at udføre disse tjenester for os, så disse cookies kan fastsættes af en tredjepart.

Cookie Name Description Default expiration time
__utma Google analytics: Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. See developers.google.com 2 years from set/update
__utmb Google analytics: Used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. 30 mins from set/update
__utmc Google analytics: Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit. End of browser session
__utmz Google analytics: Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics. 6 months from set/update
__utmx Google analytics: Google Analytics - Used to determine a user's inclusion in an experiment. Valid for 18 months.
__utmxx Google analytics: Google Analytics - Used to determine the expiry of experiments a user has been included in. Valid for 18 months.
_ga Google analytics: Used to distinguish users. Used in file analytics.js 2 years
_gat_UA-57093936-10 Google analytics: Used to throttle request rate. Used in file analytics.js 10 minutes
_gaexp Google Optimize: Google Optimize - Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in Expires after 90 days.
_olapicU Olapic Inc.: These cookies work with Olapic, a social images sharing tool, owned by Olapic Inc, These cookies track user actions to allow us to interact with users of social media platforms. More Information can be found at www.olapic.com/privacy-policy Expires after 4 weeks.
_atuvc AddThis: The _atuvc cookie is created and read by the AddThis social sharing site JavaScript on the client side in order to make sure the user sees the updated count if they share a page and return to it before our share count cache is updated. No data from that cookie is sent back to AddThis and removing it when disabling cookies would cause unexpected behavior for users. Expires after 2 years.
JSESSIONID Weleda: The cookie allows us to identify you as a visitor to the Website, stores your session ID and is removed when you close your browser Expires after Session has ended.
_dc_gtm_UA-(ID) Weleda: This cookie allow us to track events and analytics on the website Expires after Session has ended.