Rudolf Steiner

Weledas åndelige og filosofiske grundlægger.

Rudolf Joseph Lorenz Steiner (25/27. februar 1861 – 30. marts 1925) blev født i nutidens Kroatien, men flyttede som barn med sine forældre til Østrig. Hans far var en jernbanetelegrafist med stærke meninger, og Rudolf modtog sin først undervisning i landsbyskoler og i hjemmet. Da han var modtagelig overfor ideer om den åndelige og fysiske verden, tog han en doktorgrad i filosofi fra universitet i Rostock. Inden da havde han allerede publiceret en masse om litteratur og filosofi – hans værker omfattede     Frihedens filosofi og Grundtræk af en erkendelsesteori for Goethes verdensanskuelse med særligt henblik på Schiller. I begyndelsen af det tyvende århundrede grundlagde han en åndelig bevægelse, antroposofi. Den har sine rødder i tysk idealistisk filosofi og teosofi, som tilskynder den enkelte til at se sin krop, sjæl og ånd som uløseligt forbundet med vores verden – alle en del af et holistiske system.

Fra filosofi til videnskab og spiritualitet

I den første mere filosofisk orienterede fase af denne bevægelse forsøger Steiner at finde en syntese mellem videnskab og åndelighed. Hans filosofiske værk fra disse år, som han kalder åndelig videnskab, søgte efter at anvende den klare karakteristiske vestlige tankegang på åndelige spørgsmål. I en anden fase omkring 1907 arbejder han inden for flere felter, blandt andet med kunstneriske medier som drama og bevægelseskunsten, hvor kan udviklede en ny kunstform eurytmi. Hans arkitektoniske værk kulminerede med bygningen af Goetheanum, et kulturelt centrum, der skulle huse alle kunstarter. I den tredje fase af sit værk arbejdede Steiner på at etablere forskellige praktiske forsøg, heriblandt Waldorf-skolen, biodynamisk landbrug og antroposofisk medicin. 

En ny tilgang til medicin

Fra de sene 1910'erne og frem begyndte Steiner at arbejde sammen med læger og kemikere for at skabe en ny tilgang til medicin. I 1921 samledes lægen Ita Wegman, kemikeren Oskar Schmiedel og læger og apotekere under Steiners vejledning for at finde ud, hvordan de kunne bruge denne filosofi til at behandle patienternes behov. De forstod, at menneskekroppen har en forbavsende evne til at helbrede sig selv, men at den også nogle gange behøver lidt hjælp. Derfor udviklede de en individuel tilgang til sundhed og pleje ved at bruge naturlige ingredienser til at hjælpe kroppens egen helbredende impuls. Med denne overbevisning og en dyb videnskabelig og filosofisk indsigt grundlagde de Weleda.

Stor indflydelse på Weleda

Steiners betydning og hele hans originale tænkning er omdrejningspunktet for Weleda. Selvom han ikke indtog nogen ledende stillinger, var han og Dr. Ita Wegman en del af den såkaldte Kontrollstelle, en omfattende rådgivende gruppe, der støttede virksomheden. Han var også ansvarlig for virksomhedens navn og for logoet, som han selv tegnede.

Først og fremmest havde Rudolf Steiner stor indflydelse på Weledas intellektuelle og åndelige fundament. Han havde en vision om en ny helbredelsesproces, som han fulgte fra de antropologiske forudsætninger til konkrete lægemidler og produktion af medicin.

Hun omsætte teori til praksis

En klarsynet kvinde med en stærk vision om at reformere i medicinsk behandling.

Ita Wegmann

Direktør for Weleda i 35 år

Initiativtager til produktion af antroposofiske lægemidler og hudpleje.

Oskar Schmiedel