Ita Wegmann

En klarsynet kvinde med en stærk vision om at reformere i medicinsk behandling.

Ita Wegmann (22. februar 1876 - 4. marts 1943) blev født i det vestlige Java, nutidens Indonesien som den ældste datter af en hollandsk kolonifamilie. I slutningen af det nittende århundrede kom hun til Europa og studerede terapeutisk gymnastik og massage. I 1902, da hun var 26 år, mødte hun Rudolf Steiner for første gang, og fem år senere begyndte hun lægestudiet på universitetet i Zürich, som den gang tit accepterede kvindelige studerende i de medicinske discipliner. Hun tog afgangseksamen som medicinsk læge i 1911 med et speciale om kvinders medicin og fik arbejde i en eksisterende lægepraksis. Efter at have åbnet sin egen praksis udviklede hun i 1917 en kræftbehandling, som brugte en ekstrakt af mistelten på anvisninger af Steiner. Den første kur, som hun kaldte Iscar, blev senere udviklet til Iscador og er blevet en godkendt kræftbehandling i Tyskland og en række andre lande.

En banebrydende liv

I 1920 købte hun noget jord i Arlesheim, hvor hun åbnede sin egen klinik, nemlig Klinisch-Therapeutisches Institut på dansk klinisk terapeutisk institut, året efter. En række andre læger tilsluttede sig instituttet, som voksede støt i den næste årrække som det første center for antroposofisk medicin. Hun grundlagde også et behandlingshjem for mentalt handicappede børn, Haus Sonnenhof, i Arlesheim. Næsten samtidig var hun medstifter til principperne bag antroposofisk medicin og virksomheden Weleda sammen med Rudolf Steiner og Oskar Schmiedel.

En klarsynet kvinde med en stærk vision om at reformere medicinsk behandling.

Omkring 1923 bad Rudolf Steiner Wegman om at være med i hovedbestyrelsen i det nyligt reformerede Antroposofiske Selskab ved Goetheanum i Dornach, Schweiz. Hun blev også direktør af den medicinske afdeling af forskningscentret ved Goetheanum.

Ita Wegmann bragte mange kvaliteter til Weleda og virksomhedens mange bestræbelser. Hun var en person med en ekstraordinær energi og gennemslagskraft, med et stort talent til at omsætte teori i praksis, og hun var ofte den endelige dommer i økonomiske sager – hun var altid god til at finde de nødvendige midler, når de behøvedes. Hun grundlagde klinikken i Arlesheim og Klinisch-Therapeutisches Institut som senere blev til Weleda. På det medicinske plan var hun en tæt kollega til Rudolf Steiner og hendes drivkraft til grundlæggelsen af antroposofisk medicin og dens nye ideer omkring behandling og praksis var uundværlige for virksomhedens succesrige udvikling.

Direktør for Weleda i 35 år

Oskar Schmiedel er i dag stadig kendt som en eksemplarisk farmaceutisk pioner. Det var ham, der grundlagde det antroposofiske laboratorium og startede produktionen af kosmetiske og farmaceutiske produkter. Det var også ham der opfordrede Rudolf Steiner til at holde et medicinsk kursus for læger - en handling, der mere end nogen anden fik bolden af antroposofisk medicin til at rulle.

Oskar Schmiedel

En mand med en vision

Steiners betydning og hele hans originale tænkning er omdrejningspunktet for Weleda. Selvom han ikke indtog nogen ledende stillinger, var han og Dr. Ita Wegman en del af den såkaldte Kontrollstelle, en omfattende rådgivende gruppe, der støttede virksomheden.

Rudolf Steiner