Antroposofi

Antroposofien blev grundlagt af filosoffen og naturvidenskabsmanden Rudolf Steiner sammen med ligesindede kollegaer. Forskningsmetoden har påvirket andre discipliner, herunder pædagogik, arkitektur, kunst og medicin, og dens påvirkning kan stadigt opleves hver dag hos Weleda. 

Antroposofien er en verdensomspændende forskningsmetode med europæiske rødder, der udforsker åndelighed ved hjælp af videnskab. Den tilbyder måder til bedre at forstå menneskets love på, og hvordan man skal agerer derefter, ved at udstikke formularer og foreslå handlinger til forskellige områder af livet. Den blev grundlagt af den østrigske naturforsker, videnskabsmand og filosof Rudolf Steiner (1861-1925), som var en lidenskabelig forsker og ekstremt velbevandret i mange felter inden for videnskab, naturret og filosofisk tænkning. 

Fra videnskabelig tænkning til åndelig oplevelse

I modsætning til nutidens tænkning inden for akademiske kredse og universitetskredse brugte Steiner ordet antroposofi til at udforske det åndelige område ved hjælp af videnskabelig og åndelig erfaring, og det var det, som han helligede sit værk til. Antroposofi tager udgangspunkt i eksakt videnskabelig tænkning. De præcise forskningsmetoder, der ellers begrænser sig til materiens verden, bliver så udvidet til det åndelige ved hjælp af videnskaben.

Antroposofi kan beskrives på følgende måde: Mennesket forstår verden igennem sine sanser og processer i sin psyke – denne viden om disse resultater kaldes derefter for antroposofi. Antroposofien udvider denne fremgangsmåde til det åndelige plan, fordi mennesket kan også opfatte sin omgivelser med følelser og tanker. Steiner kaldte antroposofien for ‘menneskets visdom’, fordi på græsk betyder anthropos menneske og sophia visdom.

Steiner gik videre og grundlagde det Generelle Antroposofiske Selskab i 1923, hvis mission forbliver at bevare et frit kulturelt og intellektuelt liv og fremme forskning af den åndelige verden. Til den åndelige forskning blev Freie Hochschule für Geisteswissenschaft oprettet i Dornach, kun nogle få kilometer fra hvor Weledas hovedkvarter ligger i dag. Skolens arkitektoniske, bemærkelsesværdige hjemsted hedder Goetheanum. Det er selve centret for antroposofien – designet af Rudolf Steiner selv – som består af to auditorier med 1500 siddepladser, et galleri, forelæsningssale, et bibliotek, boghandel og administrationslokaler for det Antroposofiske Selskab. Konferencer om temaer af generel interesse finder fortsat sted flere gange om året.

Indflydelsen af ​​antroposofien på Weleda

Formålet med antroposofien er udvikling af det hele menneske. I dag har den grene til mange områder, herunder pædagogik, arkitektur, kunst, medicin og landbrug. På Steiners foranledning opstod der Waldorf-skoler – også kaldet Rudolf Steinerskoler og -børnehaver – antroposofisk medicin, naturlige kropsplejeprodukter og biodynamisk landbrug. Alle disse discipliner er stadigvæk en integreret del af Weleda i dag. 

Hvad enten det er fremstillingen af vores medicinalprodukter og naturkosmetik eller den måde, hvorpå vi behandler vores partnere, leverandører og medarbejdere, så ser vi altid mennesket, samfundet og naturen som en holistisk helhed, forbundet via forbindelsen mellem vores daglige aktiviteter og naturen. 

En mand med en vision

Den åndelige og filosofiske grundlægger af Weleda.

Rudolf Steiner

Hun omsætte teori til praksis

En klarsynet kvinde med en stærk vision om at reformere i medicinsk behandling.

Ita Wegmann

Direktør for Weleda i 35 år

Initiativtager til produktion af antroposofiske lægemidler og hudpleje.

Oskar Schmiedel