Terapimetoder

En holistisk terapeutisk tilgang, der fokuserer på menneskers personlighed

Den terapeutiske proces ved antroposofisk medicin tager udgangspunkt i balancen af fire organisatoriske principper: det fysiske plan; livskraftsplan eller vitalitet; det mentale plan eller det psykologiske/emotionelle område samt det individuelle plan eller ego. Målet med terapien er at genoprette ligevægten, når disse fire principper er ude af balance.

Antroposofisk medicin tager udgangspunkt i begreberne sundhed, sygdom og helbredelse, hvor den individuelle balance eller ubalance afspejles af de ovennævnte fire principper.

 

Samspillet mellem disse fire planer resulterer i tre funktionelle systemer, som udgør en spirituel treenighed i mennesket:

 

•    Nerve-sanse-system – tænkning

•    Rytmiske system – følelse

•    Stofskifte-lemme-system – vilje

 

Disse tre systemer præger hele den menneskelige organisme, og de undergår forandringer i de forskellige livsfaser. Hver gang det sker, skaber det rytmiske system ('siddende' mellem nerve-sanse- og stofskifte-lemme-systemet) en ny ligevægt, som lader det harmoniske samspil fortsætte. Enhver afsporing fra den ‘normale’ mellemposition fører til, at forskellige sygdomssymptomer dukker op.

Terapier

Med hjælp af antroposofiske lægemidler kan kroppens selvhelbredende proces aktiveres, og den forstyrrede ligevægt kan komme i balance igen. Patientens helbredende proces bliver styrket.

 

Antroposofisk medicin bruger både traditionelle og antroposofiske medicinalprodukter. Behandlingsmåden og valget af medicinalprodukter og terapier er meget specifikke for den enkelte og skal i patienten fremkalde en udviklingsproces, som forstærker og restituerer balancen i helbredet.

Antroposofiske medicinalprodukter suppleres af en række udvortes applikationer og behandlingskure. En patient kan have gavn af våde pakninger, vandterapi eller medicinske bade; af pleje, antroposofisk fysioterapi og rytmiske massagebehandling; af diætetik, eurytmisk motion, antroposofisk kunstterapi eller af antroposofisk psykoterapi og en række andre fremgangsmåder af antroposofisk, terapeutisk og livsstilsmæssig art. Alle disse fremgangsmåder kan anvendes i kombination med hinanden – behandlingskuren bliver tilrettelagt efter den enkelte patient.

Forskning

Siden den antroposofiske medicin blev etableret for næsten et århundrede siden, har den været et videnskabeligt baseret medicinsystem. Oplysningsskema og klinisk forskning er grundpiller til evidens i den antroposofiske medicinske behandling. Som for al anden medicin har den metodologiske fremgangsmåde med tiden forandret sig. Man er gået fra anekdotiske case-rapporter og simpelt konstruerede retrospektive studier til de mest sofistikerede, kontrollerede undersøgelsestyper, herunder randomiserede, kontrollerede forsøg. Nutidens antroposofiske medicin anvender hele spektret af undersøgelsestyper effektivt og samler velkontrolleret evidens som information til praksis fremover.

Effektiv virkning

Den effektive virkning af antroposofisk medicin måles på, hvorvidt den reducerer eller mildner fysiske eller psykologiske lidelser. Den effektive virkning af en behandlingskur ses dog i summen af alle de individuelt ønskede virkninger. Den afgørende måling af den effektive virkning ligger i organismens respons – hvilket kan være individuelt. 

Sikkerhed

Sikkerheden ved antroposofiske medicinbehandlinger, antroposofisk farmakologi og antroposofiske medicinalprodukter dokumenteres i forskningsundersøgelser, som beviser, at de generelt er vel tolererede. Alle antroposofiske medicinalprodukter produceres ifølge god fremstillingspraksis (GMP).  

Merværdi

En række undersøgelser viser, at antroposofisk behandling også giver omkostningsreduktion i forhold til traditionel behandling. Dette er særligt relevant ved kroniske sygdomme, hvor behandlingsperioden måske skal forlænges eller endda er livslang. Sygeforsikringspolicer viser minimale udgifter til medicinering. Derfor accepterer nogle landes sygesikringspolicer dækning af antroposofisk behandling på grund af de forholdsvis lave udgifter.

 

Forskellige samfund i dag lever i en verden med stadig mere homogene markeder med reduceret variation og faldende personlig, individuel service. Antroposofiske begreber tilbyder grundlaget for en stadig mere nødvendig medicin: differentierede, holistiske terapiformer, der fokuserer på hvert enkelt menneskes personlighed.

Sundhed er en kontinuerlig proces

Salutogenese som en videnskab for sundhed og udviklingen af de faktorer, der understøtter menneskers sundhed, i modsætning til faktorer, der forårsager sygdom. Salutogenese betyder hvad der udvikler sundhed (saluto = sundhed; genese = baggrund for, udvikling af).

Salutogenese

Et integreret medicin-system

Et medicinsk system, der supplerer konventionel medicin. Antroposofi tager en holistisk tilgang og bruger både konventionelle og antroposofiske lægemidler.

Antroposofisk medicin

Unikke lægemidler

Behandlingen af vores lægemidler overholder farmakopéer, mens vores karakteristiske produktion hviler på tre væsentlige elementer.

Fremstillingsproces