Salutogenese

Begrebet ‘salutogenese’ (fra latin salus, sundhed og græsk genesis, oprindelse) blev i 1970'erne udviklet af Aaron Antonovsky (1923-1994), en amerikansk-israelsk medicinsk sociolog. Han beskriver 'sundhedsudvikling' som en proces, hvor kilderne til sundhed skal udforskes og anvendes.

Salutogenese – nøglen til et sundt liv

Salutogenese som videnskaben om sundhedsudvikling fokuserer på faktorer, der fremmer menneskers sundhed i modsætning til de faktorer, der forårsager sygdom. Den salutogenetiske model omhandler forholdet mellem helbred, stress og håndtering. Ifølge Antonovsky er menneskers helbred ikke statisk, men en fortsat udviklingsproces. Det betyder, at alle personer opdager deres egne kilder til sundhed og selv bestemmer, hvad der skal gøres for at bevare mental trivsel og overordnet velvære.

Videnskabelig viden om betydningen af biologiske rytmer i naturen og mennesker er af stor betydning for antroposofisk terapi, hvis mål er at udnytte de selvhelbredende kræfter i mennesket. Patienter tilskyndes til at blive deres egen kilde til sundhed, som de kan aktivere og styrke for at restituere sig efter en sygdom, for at komme i form og fortsætte med at være raske eller til at få en bedre livskvalitet, hvis de lider af en kronisk sygdom.

Betydningen af salutogenese i antroposofisk medicin er at udvikle en tydelig ‘sans for sammenhæng‘ (en fornemmelse af forståelighed, medgørlighed og meningsfuldhed). Med dette i tankerne har patienter, skønt midlertidigt syge og svage, kapaciteten til at være i fred med sig selv og deres omgivelser, idet de bevidst ved, at de har fundet det rette sted i livet og samfundet.

Styrke vores indre kræfter

Hvis vi kunne leve et tilfredsstillende liv i løbet af sygdomsperioder, så er det mindre sandsynligt, at vi oplever disse udfordringer i livet som en form for straf eller skyld. I stedet så udgør sygdom en mulighed for at acceptere sygdommen igennem aktiv eksploration og undersøgelse, samtidig med at vores personlighed vokser igennem erfaringen. Til gengæld styrker det vores interne helbredsfremmende kræfter og har en positiv virkning på det objektivt målte 'helbred'.

Unikke lægemidler

Behandlingen af vores lægemidler overholder farmakopéer, mens vores karakteristiske produktion hviler på tre væsentlige elementer.

Fremstillingsproces

Gendan ligevægt

The therapeutic process of anthroposophic medicine is based on the balance of four organisational principles.

Terapimetoder

Et integreret medicin-system

Et medicinsk system, der supplerer konventionel medicin. Antroposofi tager en holistisk tilgang og bruger både konventionelle og antroposofiske lægemidler.

Antroposofisk medicin

En virksomhed inspireret af antroposofi

Det hele begyndte med et hospital og et farmaceutisk laboratorium - grundlagt af en hollandsk læge, en østrigsk filosof og en kemiker og farmaceut fra München. Det er nu blevet verdens førende producent af holistisk, naturlig, økologisk hudpleje og lægemidler til antroposofisk terapi.

Vores arv