Fremstillingsprocessen af lægemidler

Materialer af høj kvalitet og unikke fremstillingsprocesser sikrer førsteklasses lægemidler

Til fremstilling af vores egne lægemidler bruger vi kun råmaterialer af højeste kvalitet og afprøvet oprindelse. For at bevare denne høje standard dyrker vi vores lægeplanter i vores egne haver. Forarbejdningen af vores lægemidler overholder farmakopéer, mens vores særlige fremstilling bygger på tre grundlæggende elementer: den specielle rytmiske proces, gradvise varmeproces og vores særlige behandling af metaller og mineraler.

 

Råmaterialer af højeste kvalitet

I antroposofisk medicin er ingredienserne af et stof vigtigt for deres terapeutiske virkninger, men det er dets oprindelse og yderligere forarbejdning også – altså hele stoffets biografi. Først og fremmest er dets kvalitet grundlaget for alting – fremragende kvalitet, renhed og autenticitet har allerhøjeste prioritering for alle vores stoffer til lægemidler.

For at sikre dette har Weleda sine egne lægeplantehaver, blandt andet den største lægeplantehave i Europa – med 180 lægeplantearter på 40 hektarer biodynamisk dyrket jord. De helbredende stoffer i disse planter bliver tilsat Weledas lægemidler, men vi støtter også projekter med økologisk og kontrolleret dyrkning af lægeplanter rundt om i verden og for nogle ingrediensers vedkommende kontrollerede områder i naturen, hvor vildtvoksende ingredienser indsamles under pålidelige forhold.

 

Andre væsentlige materialer til antroposofiske lægemidler kan være af uorganisk, animalsk eller metallisk oprindelse. Beskaffenheden af disse råmaterialer er ligeledes vigtig i produktionen af lægemidler. De metaller og mineraler, vi skal bruge, bliver ikke 'indbragt' færdiglavede, men tilberedes af os ud fra deres naturlige oprindelige tilstand.

Farmaceutiske fremstillingsprocesser

Når vi har samlet vores råmaterialer af høj kvalitet, er de farmaceutiske fremstillingsprocesser, de skal gennemgå, og de specielle opskrifter, som de skal indgå i, lige så vigtige for kvaliteten og virkningen af Weledas lægemidler. Først og fremmest overholder vi de relevante farmakopéer til forarbejdning af råmaterialer til lægemidler – det er blandt andet kvalitetsmålinger og regelmæssig kontrol fra offentlige institutioner. Der tages ofte prøver af råmaterialer, som tjekkes for at sikre, at de ikke er forurenede med sprøjtemidler, tungmetaller eller eventuelt angrebet af bakterier eller svampe.

Weledas særlige forarbejdning af råmaterialer skal igennem tre faser – den specielle rytmiske proces, den gradvise opvarmningsproces og vores unikke behandling af metaller og mineraler. Vi har også tre unikke fremstillingsprocesser, som kun praktiseres hos Weleda: metalspejl, 'vegetablisering' af metaller og Rh-metoden.

Metalspejl

Når vi har samlet vores råmaterialer af høj kvalitet, er de farmaceutiske fremstillingsprocesser, de skal gennemgå, og de specielle opskrifter, som de skal indgå i, lige så vigtige for kvaliteten og virkningen af Weledas lægemidler. Først og fremmest overholder vi de relevante farmakopéer til forarbejdning af råmaterialer til lægemidler – det er blandt andet kvalitetsmålinger og regelmæssig kontrol fra offentlige institutioner. Der tages ofte prøver af råmaterialer, som tjekkes for at sikre, at de ikke er forurenede med sprøjtemidler, tungmetaller eller eventuelt angrebet af bakterier eller svampe.

Weledas særlige forarbejdning af råmaterialer skal igennem tre faser – den specielle rytmiske proces, den gradvise opvarmningsproces og vores unikke behandling af metaller og mineraler. Vi har også tre unikke fremstillingsprocesser, som kun praktiseres hos Weleda: metalspejl, 'vegetablisering' af metaller og Rh-metoden.

Metalspejl

Metalspejl er en slags ‘foryngelseskur’ for et bestemt metal. I denne fremstillingsproces gøres metallet flydende og inddampes derefter ved stadigt højere varme under vakuum. I dette forløb afspejles metallet som et metalspejl på glasflaskens sider. Et metal, som kan være millioner af år gammelt, renses og forynges, så det 'nye' metals virkning bliver mere aktivt og dynamisk end det 'gamle'.  

Sundhed er en kontinuerlig proces

Salutogenese som en videnskab for sundhed og udviklingen af de faktorer, der understøtter menneskers sundhed, i modsætning til faktorer, der forårsager sygdom. Salutogenese betyder hvad der udvikler sundhed (saluto = sundhed; genese = baggrund for, udvikling af).

Salutogenese

Et integreret medicin-system

Et medicinsk system, der supplerer konventionel medicin. Antroposofi tager en holistisk tilgang og bruger både konventionelle og antroposofiske lægemidler.

Antroposofisk medicin

Restore equilibrium

Den terapeutiske proces med antroposofisk medicin er baseret på balancen af fire organisatoriske principper: det fysiske plan; individets livskraft eller vitalitet, det mentale eller psykiske eller følelsesmæssige plan, det individuelle eller egoets plan. Formålet med behandlingen er at genoprette ligevægt, hvor disse fire principper er ude af balance.

Terapimetoder

‘Vegetabilisering’ af metaller

Til ‘vegetabilisering’ af metal fremstilles et opløseligt præparat fra et malmmineral eller et naturligt forekommende metal. Dette tjener som 'gødning' for den jord, hvori en lægeplante kan blive dyrket. Planten bliver høstet og komposteret ved blomstringstid, og året efter gøder komposten et nyt bed med de samme plantearter. Denne proces gentages en gang mere, og derefter bliver tredjegenerationsplanten forarbejdet til medicinalprodukter. Det livløse metal er blevet en del af livsprocessen og er derved potenseret og gjort dynamisk. 

Rh-metode

Ved hjælp af Rh-metoden (Rh står for rytme) fremstilles vandige præparater af friske planter. Planternes pressede safter bliver gentagne gange opvarmet til 37 °C og omrystet rytmisk om morgenen. Om aftenen bliver de nedkølet til 4 °C og igen rytmisk omrystet. Så længe de herigennem gærede produkter forsegles og opbevares på et køligt sted, behøver de ingen konserveringsmidler. De vandige Rh-fortyndinger kan kun fås i små pakkestørrelser på 20 ml for at tage højde for den begrænsede holdbarhedstid, når pakkerne åbnes. Denne metode er særlig god til fremstilling af medicinalprodukter til børn, så man undgår brugen af alkohol som konserveringsmiddel. 

Hun omsætte teori til praksis

En klarsynet kvinde med en stærk vision om at reformere i medicinsk behandling.

Ita Wegmann

En mand med en vision

Den åndelige og filosofiske grundlægger af Weleda.

Rudolf Steiner