Antroposofisk medicin

Integreret medicinpraksis

Hos Weleda tror vi på og praktiserer antroposofisk medicin – et system, som blev udviklet i starten af 1920’erne, og som har opnået et højt niveau af accept i Europa. Antroposofisk medicin, der er et system, som støtter og supplerer den traditionelle medicin, har en holistisk tilgang og bruger både traditionelle og antroposofiske medicinalprodukter. Tilgangen til behandling og valg af medicinalprodukter og andre terapier bliver i høj grad tilpasset til hver enkelt patient og har til formål at få en udviklingsproces i gang, som kan forstærke hver enkelt patients naturlige selvhelbredende evner.

Historie

Begrebet antroposofi blev udviklet af den østrigske filosof Rudolf Steiner (1861-1925). Den udforsker, i hvilket omfang en person har opnået bevidsthed om sit indre liv og lever i harmoni med den omgivende naturlige og sociale verden.

Den hollandske læge Ita Wegman (1876-1943), medstifter af Weleda, har yderligere medvirket til udvikling af antroposofisk medicin. Systemet er baseret på resultater fra videnskabeligt orienteret (også kaldet 'traditionel') medicin og antroposofiens viden og metoder. Det er en integreret medicin, som ikke må identificeres som 'alternativ medicin'. Som en del af en række specielle terapeutiske systemer, som også omfatter homøopati og urtemedicin, sigter antroposofisk medicin på at bygge oven på traditionel medicin ved at bruge specifikke terapeutiske metoder og lægemidler.

Hvad er principperne?

Antroposofisk medicin starter altid med en traditionel diagnose – men lægen eller behandleren lader sig ikke bare lede af symptomerne på en sygdom. I stedet undersøger man de psykologiske, mentale og spirituelle aspekter af patientens oplevelse, evnen til selvhelbredelse og evnen til kontinuerlig udvikling.

Broen mellem det fysiske og emotionelle element i diagnosen og behandlingen er kun en af de unikke grundlæggende principper ved antroposofisk medicin. Desuden observerer lægen eller behandleren hele patientens personlighed og karakteristiske træk, herunder aspekter som kropsbygning og kropssprog – bevægelsesmønster, type af håndtryk, søvnmønstre, varme- og kuldeintolerance, åndedræt og fysiske rytmer.

Mennesket bliver set og forstået på fire planer:

1) Det materielle og fysiske plan, som kan undersøges fysisk eller teknisk som i traditionel medicin

2) Individets livskraft eller vitalitet

3) Det mentale plan – som kan forstås om det psykologiske eller følelsesmæssige område

4) Det individuelle plan – den spirituelle individualitet eller personens karakter, nogen gange kendt som egoet

Når der skal skabes en detaljeret sygdomshistorie, og den deraf valgte medicinering skal tilpasses til personen, er samarbejde mellem læge og patient altafgørende for helbredelsen. Helbredelse er en samarbejdsproces, hvor lægen inddrager patienten i hvert trin, og hvor patienten deltager aktivt.

Antroposofisk medicin repræsenterer et eksempel på den bedste praksis af 'Integreret medicin', som det defineres af Consortium of Academic Health Centres for Integrative Medicine www.imconsortium.org.

Produkt

Antroposofiske lægemidler fremstilles efter antroposofiske farmaceutiske principper og processer, nogle har de til fælles med homøopati, mens andre er ikke-homøopatiske processer, som afspejler samspillet mellem mennesker og naturens verden. Deres fremstilling styres af standarder for god fremstillingspraksis (GMP), og deres kvalitet kontrolleres efter den officielle farmakopés kriterier og parametre.

Sundhed er en kontinuerlig proces

Salutogenese som en videnskab for sundhed og udviklingen af de faktorer, der understøtter menneskers sundhed, i modsætning til faktorer, der forårsager sygdom. Salutogenese betyder hvad der udvikler sundhed (saluto = sundhed; genese = baggrund for, udvikling af).

Salutogenese

Unikke lægemidler

Behandlingen af vores lægemidler overholder farmakopéer, mens vores karakteristiske produktion hviler på tre væsentlige elementer.

Fremstillingsproces

Gendan ligevægt

Den terapeutiske proces med antroposofisk medicin er baseret på balancen af fire organisatoriske principper.

Terapimetoder