Værdier

Weleda syv grundlæggende principper

Weleda er en helt unik organisation – som blomstrer økonomisk, er venlig og gør en stor indsats for vores planets velbefindende, vores miljø og mennesker. Vi er vokset ind i denne rolle ved at følge syv grundprincipper, som er konstante og bindende for alle, der arbejder med os, og som tydeligt understreger den måde, vi arbejder på. Vi vil gerne dele disse principper med dig, så du forstår, hvem vi er, og hvorfor vi arbejder på den måde, som vi gør.

1 Fair behandling af kunder, partnere og leverandører

Weleda demonstrerer, at gennemskuelighed og ærlig kommunikation danner grundlaget for et trofast og effektivt samarbejde. Dette er fundamentet for Weledas forretningsforbindelser verden over. Resultatet er langvarige, pålidelige forbindelser med kunder, leverandører og netværkspartnere.

2 Forholdet mellem ledelse og medarbejdere – et positiv partnerskab

Weledas medarbejdere stiller deres evner til tjeneste for virksomheden, og de bliver højt påskønnet som professionelle medarbejdere. De besidder indsigt i driftsprocesser og -strukturer og tager ansvar for deres opgaver. Derfor er de i stand til at deltage i evaluerings- og beslutningstagningsprocesser, der er relevante inden for deres ansvarsområde. Alle vores medarbejderes dedikerede indsats er selve kilden til virksomhedens innovative udvikling.

3 Kvalitet – alle vegne

Weledas naturlige råmaterialer til sine produkter forarbejdes i differentierede, nænsomme arbejdsprocesser på sådan en måde, at stofferne og de aktive ingredienser kan udfolde hele deres potentiale. Antroposofiens holistiske menneskesyn, der omfatter krop, sjæl og ånd og forståelsen af jorden som en levende organisme forbundet med hele kosmos, skaber en højere forståelse af naturens stoffer og beskaffenheden af deres virkninger, hvilket giver anledning til øget bevidsthed om kvalitet. Vi skaber produkter, der har en dyb og omfattende, effektiv virkning på mennesker og skænker dem en oplevelse af ekstraordinær velvære.

Vores løbende udvikling af videnskabelige testmetoder støtter yderligere denne indbyggede forståelse af kvalitet.

4 Kombination af naturvidenskaber og de åndelige videnskaber inden for forskning og udvikling

For Weleda er mennesket i altings centrum. Det er for mennesker, at vi sammen med vores partnere udvikler og forsker i innovative, banebrydende produkter og terapeutiske fremgangsmåder. Dette skyldes kombinationen af naturvidenskaber og humaniora. De giver Weleda mulighed for at være åben overfor moderne perspektiver til en holistisk forståelse af sygdom, sundhed og pleje.

5 Høje miljøstandarder

Jordens ressourcer er begrænsede. De behøver beskyttelse, for menneskets og naturens skyld Vi tager dette ansvar alvorligt og sætter høje miljøstandarder. For os betyder bæredygtighed at passe på og bevare naturens ressourcer.

6 Etiske og værdiskabende forretningsmetoder

Så længe vi har eksisteret, har vi stræbt efter forretningsmål, der går ud fra vores virksomheds grundlæggende ideer: Mennesker i løbet af deres personlige udvikling, individuel pleje, forbedring og restitution af deres sundhed og behov for fysisk velvære og en afbalanceret livsstil.

Denne forståelse af vores virksomhed er afgørende for den forretningsmæssige retning, Weleda har taget, og vil forblive ledestjernen og drivkraften bag alle vores handlinger. Weledas prissætning af produkter og ydelser tager ikke blot hensyn til at styrke vores aktieværdier, men den skal også være i vores kunders samt vores leverandørers og investorers interesse. For at udvide vores åndsevner deltager Weleda i kulturelle i initiativer, der styrker mennesker.

7 Kulturel diversitet som en inspirerende kraft

Weleda-koncernen er repræsenteret i mange lande og markeder rundt om i verden. Dette skaber en kulturel diversitet, som vi oplever som inspirerende og stærk.

Historisk set er Weleda vokset frem af separate iværksætterinitiativer, der er gået sammen i en koncern, hvor man arbejder under en fælles ledelse. Bestyrelsen og Weleda-koncernens ledelse udøver deres ledelsesansvar, så den vellykkede udviklingen er i hele koncernens interesse. De ensartede etiske og kvalitetsmæssige standarder og funktionelle strategier og politikker for koncernen er bindende for hele Weleda-koncernen.

Weleda i dag

Hvad der startede i et lille skur i Schweiz er nu en global virksomhed med 2000 ansatte i 50 lande.

Mere om Weleda i dag