Økonomisk bæredygtighed

En bæredygtig virksomhed er en, hvor jordens ressourcer ikke forbruges hurtigere, end naturen kan forny dem. Rentabilitet er et produkt af blomstrende økosystemer og blomstrende samfund. Goderne fordeles retfærdigt. For Weleda er en etisk og værdiskabende økonomi mere end bare et slogan – det er selve kerne i vores virksomhed sammen med de personer, der får det hele til at ske. 

En værdiskabende økonomi

En værdiskabende økonomi er efter vores mening bygget på etiske principper, innovation, investering og et sundt økonomisk fundament, der bruger de tilgængelige ressourcer til vores bedste fordel. Ideen er at fremme brugen af disse ressourcer på en måde, der er effektiv, ansvarlig, og som sandsynligvis giver langsigtede fordele, samtidig med at det giver en betydelig fortjeneste. For at sikre virksomhedens værdi fokuserer Weleda på både forbrugere og medarbejdere – deres personlige udvikling, deres sundhed og deres behov for en balanceret livsstil, inklusive deres fysiske velbefindende. Dette er vores definition af en etisk og værdiskabende økonomi.

Fortjenester og investeringer

God forretningssans er afgørende for Weledas økonomiske orientering. For at holde Weledas vision i live er det nødvendigt at sikre langsigtet uafhængighed og autonomi, men medmindre vi har økonomisk fremgang, kan vi ikke implementere en bæredygtig virksomhedsøkonomi. Virksomhedens fortjeneste er nødvendig for at kunne investere i social og miljømæssig bæredygtighed. 

Risikoreduktion

Ved at drive virksomheden ansvarligt forbedrer Weleda virksomhedens evne til at tage sig af risici – fra udsving på markedet og miljøproblemer til forholdet til medarbejdere, interessegrupper og aktionærer. Dette skaber bæredygtig værdi, som kan distribueres til medarbejderne igennem indtjeninger, til investorerne gennem aktieudbytte og til den bredere offentlighed i de lande, hvor vi arbejder, igennem vores betaling af skat .

Merværdi til virksomheden

Merværdi til virksomheden

Weledas forretningsmæssige handlinger skaber værdi i virksomheden, og vores udsagn om merværdi forklarer Weleda-koncernens bidrag til privat som offentlig indkomst. Det viser også, at den udgift, som Weleda opnåede sine virksomhedsresultater med, og hvordan merværdien blev distribueret.

I budgetåret 2013 blev virksomhedens resultater forbedret, hvilket ses i en 16,8 millioner euro stigning i koncernens resultater, med en årlig omsætning på 343,9 millioner euro.

 

Efter fradraget af forudbetalinger beløb Weleda-koncernens merværdi sig til 134,9 millioner euro.

Merværdi for medarbejderne

Merværdi pr. medarbejder i Weleda-koncernen beløb sig til 71.704 euro. 

“Weleda ser sine medarbejdere som samarbejdende iværksættere, som er en del af forretningsprocessen. At støtte og fremme en fornemmelse af personlig ansvarlighed og selvbevidsthed som en del af hvert individ er ekstremt vigtigt for os.”

Merværdi for samfundet

Et syvcifret beløb blev igen givet til donationer og lignende bidrag i 2013, hvor af 1,5 millioner euro gik til Freie Hochschule für Geisteswissenschaft i Dornach. 

Merværdi til den offentlig sektor

Den offentlig sektor modtog 8,9 millioner euro af merværdi i form af skatter. 

Merværdi for kreditorer, investorer og aktionærer

Yderligere 4,4 millioner blev distribueret som renter til kreditorer, og et aktieudbytte på 5 procent gik til aktionærerne i 2013.

En sucess historie baseret på stærke principper

Siden vi blev etableret, har Weleda fulgt de mål, som udsprang fra grundlæggerens principper. Vores produkter er beregnet til at støtte mennesker i deres personlige udvikling, i at bevare, fremme og genoprette deres sundhed og i deres bestræbelser på at opnå fysisk velvære og en afbalanceret livsstil.

Hvem vi er

Skønhed gennem balance i krop, sind og sjæl

Vores løfte er at bringe stimulation og inspiration til din krop, sind og sjæl. Samtidig støtter vi dig, når du udfolder din egen unikke vitalitet og opdager din indre balance.

Naturlig skønhed

Et integrativt system af medicin

Hos Weleda, stræber vi efter en holistisk tilgang i medicinsk terapi. Vi bygger vores viden og praksis på principperne om antroposofisk medicin, et system af medicin grundlagt af filosoffen Rudolf Steiner og lægen Ita Wegmann.

Holistisk sundhed

En virksomhed inspireret af antroposofi

Det hele begyndte med et hospital og et farmaceutisk laboratorium - grundlagt af en hollandsk læge, en østrigsk filosof og en kemiker og farmaceut fra München. Det er nu blevet verdens førende producent af holistisk, naturlig, økologisk hudpleje og lægemidler til antroposofisk terapi.

Vores arv