VORES JORD ER VORES FREMTID

Behandl jorden som du ville behandle din egen hud.

Præcis som vores hud er jordbunden et levende økosystem der ånder. I dag er 33% af jordbunden nedbrudt – og hvert år mister vi op mod 10 millioner hektar sund jord. Et område på størrelse med hele Østrig. Med tabet af sund jord er vores fødevaresikkerhed og biodiversitet truede og klimaændringer drastisk højnet.

I over et århundrede har Weleda været engagerede i naturlige og miljøvenlige dyrkningsmetoder, der bruges til at fremstille vores ikoniske produkter. Vi holder jorden sund og frugtbar gennem vores arbejde med biodynamisk jordbrug og samarbejde med regenerative landbrug rundt om i verden. Vores engagement i en sund jord er kernen i alle vores ingredienskilder, da det er nøglen til et blomstrende økosystem. Uden sund jordbund kan vi ikke håndtere den krise, som naturen står over for i dag.

VIL DU OGSÅ VÆRE MED #SAVEEARTHSSKIN

Sammen gør vi den globale jordforbedring til virkelighed I løbet af 2022 hjalp Weleda yderligere 20 bæredygtige jordprojekter til at arbejde imod den globale klimakrise.

Frankrig – Community Gardens i Paris

Sammen med organisationen La Sauge har vi kunnet genskabe forbindelsen mellem byboere og naturen. Bygårde samler lokalbefolkningen for i fællesskab at dyrke og drive morgendagens agro-økolgiske omlægning – inklusive den 4500 m2 store ”Terre-Terre”- gård.

Australien – Vejen til regenerativt jordbrug

Weleda og organisationen Carbon8 støtter landmænd, der arbejder på en regenerativ måde og sikrer at kuldioxid fra atomosfæren bindes som kulstof i jorden.

South Korea – Pop-Up Store & Mindful Gardening Festival

Gennem vores egen pop-up butik i et af Seouls mest populære kvaterer og deltagelse i Mindful Gardening Fetival har vi fremmet offentlighedens bevidsthed om jord, dets funktioner og dets beskyttelse.

”Ifølge prognoserne vil 90 procent af jorden blive påvirket af progressiv jorderosion år 2050, hvis vi ikke tager øjeblikkelig handling”

Hvad kan vi gøre for at hjælpe?

Hør fra Dr.Sc. Agr. Astrid Spreger, chef for Weledas største lægeplantehave i Tyskland.

Ved at støtte Weleda gør vi sammen flere tiltag for at få en sundere jord.

Ved at støtte Weleda gør vi sammen flere tiltag for at få en sundere jord.

 • 80 % af alle planteingredienser er økologiske.

 • 40 % af vores planteingredienser bliver biodynamiske i år 2025.

 • Weledas haver dyrkes udfra biodynamiske principper.

 • Bæredygtig forsyningskæde certificeret af UEBT ”Sourcing with Respect”.

 • Ved at integrere kompost binders mere kuldioxid end der udledes.

 • Som B-corp certificeret arbejder vi aktivt for en bæredygtig økonomi.

Tak for omsorgen!

Vort langvarige engagement for jord og vores klima er kun muligt på grund af dig, der støtter os i et projekt som dette ved at købe Weleda-produkter.

Det begynder med os!

Hør fra Arizona Muse, miljøaktivist, model og grundlægger af non-profit organisationen DIRT og David Johnston, administrerende direktør for Weleda Australia:

Vidste du at?

Vidste du at?

 • Ligesom vores hud har jorden et mikrobiom (en bakterieflora).

 • En nævefuld jord kan rumme flere organismer end der findes mennesker på planeten.

 • 50 % af kuldioxiden er bundet i vores jord. Det er de største CO2 reservoirer efter oceanerne.

 • Hvert minut går 23 hektar agerjord tabt globalt på grund af tørke og ørkendannelse.

 • Det kan tage op til 2.000 år, før ti centimeter jord kommer naturligt frem.

Sustainable Beauty Award 2022

Weleda blev tildelt en Sustainable Beauty Award 2022 for Sustainabel Pioneer efter at vundet hos juryen med Save Earth’s Skin initiativet

”Weleda fortjener Sustainability Pioneer Award ud af de valgte for at fremhæve vigtigheden af sund og frugtbar jord gennem deres Save Earth’s Skin kampagne. Forbindelsen de skabte mellem jord og vores planets sundhed hjælper Weleda med at vende årtiers jorderosion.” – Amajit Sahota, ordfører for juryen for Sustainable Beauty Award.